iRidi. Yes we can! Why not???
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van de iRidi.shop webshop.

Je kunt deze Algemene Voorwaarden hier downloaden.

Ondernemingsgegevens.

De webshop iRidi.shop is een onderdeel van:

iRidiumMobile.nl
Edisonstraat 34
6604 BV  Wijchen
Nederland

Telefoon: +31(0)24-6222955

Kamer van Koophandel: 16062102
BTW-Nummer: NL001881840B04

E-mail: info(at)iRidiumMobile.nl
Website: www.iRidiumMobile.nl

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van iRidi.shop, een onderdeel van iRidiumMobile.nl, gevestigd te Wijchen aan de Edisontraat 34, 6604 BV te Wijchen (hierna 'iRidi.shop’) biedt haar klanten de mogelijkheid om diverse goederen uit onze webshop online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website en derhalve klant bij iRidi.shop. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van iRidi.shop houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door iRidi.shop of iRidiumMobile.nl aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen en/of importkosten. Indien leverings-, reserverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wij besteden er erg veel aandacht aan om onze prijzen correct op de webshop te vermelden. Indien toch blijkt dat de prijs foutief is, behouden wij ons het recht om je bestelling te weigeren. Je zult dan de correcte informatie ontvangen.

Aanbiedingen op onze website zijn niet te combineren met kortingen in welke vorm dan ook.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de landen binnen de Europese Gemeenschap. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, en mogen dan ook uitsluitend door een erkende installateur geïnstalleerd worden.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden iRidi.shop niet. iRidi.shop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. iRidi.shop is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact te nemen via de ticketservice op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door iRidi.shop. iRidi.shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het aanbod op onze webshop te kopen.

Een aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van iRidi.shop.
De artikelen worden op het door de klant gespecificeerde afleveradres geleverd volgens de voorwaarden in artikel 7.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
iDeal
VISA
Maestro
SOFORT Banking
American Express
Bankcontact/Mister Cash
PayPal
Bankoverschrijving
Bancontact / Mister Cash
Mastercard
Belfius
KBC

iRidi.shop gerechtigd een bestelling (schriftelijk of per E-mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van iRidi.shop

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van iRidi.shop te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou kunnen laten leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover iRidi.shop beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt iRidi.shop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie
 a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Commerciële garantie
Wij verlenen 2 jaar garantie op al onze producten. Een verlenging van deze garantie is niet mogelijk; wij zullen echter ook na 2 jaar coulant omgaan met defecte apparatuur.

c. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met iRidi.shop, waarna de klant het artikel op zijn kosten dient te (laten) bezorgen bij iRidi.shop op het adres Edisonstraat 34, 6604 BV te Wijchen (Nederland).

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantiebepalingen worden steeds door iRidi.shop overgenomen van de fabrikant (iRidi LTD). Daarom zijn steeds de  voorwaarden van de fabrikant geldend.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan iRidi.shop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met iRidi.shop en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug (laten) bezorgen bij iRidiumMobile.nl, Edisontraat 34, 6604 BV  te Wijchen.

Alle goederen dienen ons te worden bezorgd via een verzekerde en aangetekende zending, dit kan via DHL of een andere koerierdienst. Bij je goederen voeg je het volledig ingevulde RMA-formulier.

Je mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt iRidi.shop zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, iRidi.shop respecteert de Europese wetgeving inzake de GDPR (beter bekend als de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot de bescherming van de privacy en de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door jou ingevoerde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
-          De noodzakelijke communicatie betreffende je bestelling.
-          Het versturen van nieuwsbrieven (je kunt je hierop ten allen tijde uitschrijven).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je vastgelegde persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie paspoort of identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan iRidiumMobile.nl, Edisonstraat 34, 6604 BV  Wijchen, gratis de schriftelijke toezending van je persoonsgegevens krijgen. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: Je kunt je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je eigen gegevens voor direct marketing. Hiertoe kun je je verzoek richten aan iRidiumMobile.nl, Edisonstraat 34, 6604 BV te Wijchen. Mailen mag uiteraard ook: info(at)iRidiummobile.nl of info(at)iRidi.nl

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Je bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je eigen log-in gegevens en het gebruik van je wachtwoord. Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, iRidi.shop heeft dus geen toegang tot je wachtwoord en kan dit ook niet wijzigen.

iRidi.shop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de webshop in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over dit Privacy Statement, kun je ons altijd bereiken via info(at)iRidiumMobile.nl of info(at)iRidi.nl

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan onze webshop hunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer of mobiel apparaat geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je  computer of je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Je kunt je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze webshop, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door iRidi.shop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Ondersteuning & Support
De ondersteuning van iRidi.shop is bereikbaar op het telefoonnummer +31 (0) 24 – 622 2956, via e-mail op info(at)iRidiumMobile.nl of per post op het adres Edisonstraat 34, 6604 BV  te Wijchen (Nederland).

Artikel 14: Aanbiedingen
Artikelen die gekocht zijn als speciale aanbieding kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopvoorwaarden van iRidiumMobile.nl. Ingeval van tegenstrijdigheid, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

iRidi.shop kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Europees recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Nederland bevoegd.

Wijchen, april 2022.